Toiminta

Sukututkimus

Sukuseura on tehnyt merkittävää sukututkimusta, jonka pohjalta julkaistiin 1998 Sukutietoa Komulaisista -sukutietoteos. Teoksen koko painos on loppuun myyty, mutta tekeillä on uusi täydennetty painos (Sukutieto II).

Sukutietoa Komulaisista I. Sininen kirja. Kirjan kannessa Komulaisten sukuvaakuna.

Tavoitteenamme on

Komulaisten sukuseuran tavoitteena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää: 

  1. yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.
  2. kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä.
  3. harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa ja tiedonjakamista.


Sukuseuran historia

Sukuseuran perustamisen valmistelu

Joukko Komulaisia kokoontui 26.2.1995 Komulaisten sukuristeilylle Cinderella-laivalle. Laivalla pidetyn kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Komulainen Vantaalta ja sihteeriksi Teuvo Komulainen Padasjoelta. Kokouksesta laaditun pöytäkirjan mukaan Tarmo Komulainen Tikkakoskelta esitteli omasta kiinnostuksestaan tehtyä tutkimusta Komulaisten suvun vaiheista.

Hän oli tutkimuksissaan päässyt 1700-luvun alkuun veljeksiin Johan (s. 1698) ja Zakharias, jonka syntymävuosi ei ollut tiedossa sekä Samuel Comulain 1706-1736. Tarmo Komulaisen selvitys viritti kokouksessa vilkkaan keskustelun. Todettiin, että selvitys oli ansiokas alku suvun historian selvittämiselle ja osanottajat antoivat selvitystyöstä Tarmolle varauksettomat kiitokset.


Sukuseuran tai työryhmän perustaminen

Vilkkaassa keskustelussa todettiin yksimielisesti suvun historian selvittäminen tärkeäksi. Samalla todettiin, ettei sukuseuran perustaminen ollut siinä kokouksessa järkevää, vaan sitä piti huolellisesti valmistella ja selvittää monia sukututkimukseen liittyviä asioita. Niinpä päätettiin sukuseuran perustamista valmistelevaan työryhmään valita Tarmo Komulainen, Lauri Komulainen, Toivo Komulainen ja Maria Koskinen. Puheenjohtajan tehtävät sälytettiin Tarmo Komulaiselle ja sihteerin Maria Koskiselle. Työryhmän tuli ensi tilassa perehtyä asiaan ja mahdollisesti jo seuraavana kesänä pidettävässä Komulaisten tapaamisessa esitellä sukuseuralle säännöt ja käytännön muut toimet.

Koska sukuseuraa ei vielä oltu perustettu, ei voitu myöskään jäsenmaksusta tehdä päätöksiä. Kulujen kattamiseksi kiertämään hattuun kertyi 750 mk, joka luovutettiin työryhmän puheenjohtajaksi valitulle Tarmo Komulaiselle työryhmän käyttöön.

Kokouksen osanottajalistaan oli kertynyt 21 nimeä.


Sukuseuran perustaminen

Komulaisten Sukuseura ry:n perustava kokous pidettiin 8.7.1995 Iisalmen Metsäpirtillä, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tarmo Komulainen Tikkakoskelta ja varapuheenjohtajaksi Jouko Komulainen Vantaalta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Toivo Komulainen Kajaanista, Martti Komulainen Iisalmesta, Markku Komulainen Helsingistä, Matti Komulainen Vieremältä ja Pirjo Komulainen Iisalmesta. Perustavaan kokoukseen osallistui 64 henkilöä.

Ensimmäinen puheenjohtaja Tarmo Komulainen oli nimensä mukaisesti varsinainen tarmonpesä. Tarmon panos sukuseuramme perustamisessa ja toiminnassa on ollut merkittävä.

Lehti-ilmoitus Komulaisten sukuseuran järjestäytymiskokouksesta vuodelta 1995.