Jäsenhakemus

Liittymällä sukuseuran jäseneksi saat tietoa sukuseuran toiminnasta ja voit osallistua toimintaan omalla valitsemallasi tavalla.

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva, avioliiton kautta siihen liittynyt tai muuten kiinnostunut sukuseuran toiminnasta (sukuseuran säännöt, 3 §). Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus (3 §). 

Jäsenyydestä peritään vuosittain jäsenmaksu (3 §). Sukuseuramme voimassa olevat jäsenmaksun vaihtoehdot ovat 20€ / vuosi, 60€ / 3 vuotta tai 200€ / ainaisjäsen. Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa (3 §). 

Tällä sähköisellä lomakkeella haetaan Komulaisten Sukuseura ry:n jäsenyyttä.

Tiedot kerätään jäsenrekisteriin, jota tarvitaan tiedonvälitykseen jäsenistön kanssa. Jäsenrekisteri muodostaa henkilörekisterin, jossa olevia henkilötietoja säilytetään ja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Seloste käsittelytoimista on julkaistu mm. sukuseuran kotisivulla.