Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

KOMULAISTEN SUKUSEURA ry

SUKUTUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 4 §, 31§ ja Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

Laatimispäiväys: 27.10.2019 (Päivitetty 2.5.2023)


1. Rekisterinpitäjä

Komulaisten Sukuseura ry

Yhteystiedot: 

Sulevi Komulainen, puheenjohtaja, Iisalmi

Pappilantie 7, 74120 Iisalmi

puh. 045 1544 777

sulevi.komulainen(at)gmail.com


2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Mariliina Perkko, hallituksen jäsen, sukututkimusvastaava

Yhteystiedot: 

Mariliina Perkko

Ylisrinne 10 A 3, 02210 ESPOO

mariliina.perkko(at)gmail.com


3. Rekisterin nimi

Komulaisten Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen, toteuttaminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;

- muut sukututkimuksen ja henkilöhistorian kannalta tarpeelliset tiedot;

- osoitetieto erikseen suojattuna;

- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

- väestörekisterijärjestelmä;

- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;

- painetut lähteet;

- sukuun kuuluvien antamat tiedot.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

IT-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.


9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.